Fordybelse
Religionsmødeteologi

Religionsmødeteologi

Niels Hviid

Respons på Dansk Muslimsk Manifest

I 2021 udkom Sharia Manifestet, hvor der svares på spørgsmålet om, hvordan man kan være muslim i en dansk kontekst og bidrage til det danske samfund uden at give køb på det centrale i islam.