Kristent-Muslimsk Samtaleforum
Styregruppe

KMS-styregruppe

Kristent-Muslimsk Samtaleforum ledes af en styregruppe, der nedsættes på den årlige konference for kristne og muslimske ledere i Danmark. Styregruppen består af fem kristne og fem muslimer, der tilsammen repræsenterer forskellige kirker, moskeer og organisationer i Danmark. Styregruppen nedsættes for et år ad gangen.

Styregruppe i 2017

 • Formand: Jørgen Degn Bjerrum (Folkekirke og Religionsmøde)
 • Næstformand: Katja Machon Madsen (Imam Ali Islamisk Center)

 • Cömert Kücükakin (Dialog Forum)
 • Abdurrazak Sarikaya (Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse)
 • Henrik Abdulhamid Sørensen (Dansk Muslimsk Union)
 • Zeki Köse (Muslimernes Fællesråd)
 • Anna Stefanie Thür (Danske Kirkers Råd/Den Katolske Kirke i Danmark)
 • Jørgen Thaarup (Frikirkeforum/Danske Kirkers Råd)
 • Dorte Hedegaard (Folkekirke og Religionsmøde)
 • Mia Rahr Jacobsen (Folkekirke og Religionsmøde)

Ex-officio

 • Niels Valdemar Vinding (facilitator for KMS)

Observatører

 • Kåre Schelde Christensen (generalsekretær, Folkekirke og Religionsmøde)
 • Mads Christoffersen (generalsekretær, Danske Kirkers Råd).


Folkekirke og Religionsmøde varetager sekretariatsfunktionen for KMS.