Kristent-Muslimsk Samtaleforum
Styregruppe

KMS-styregruppe

Kristent-Muslimsk Samtaleforum ledes af en styregruppe, der nedsættes på den årlige konference for kristne og muslimske ledere i Danmark. Styregruppen består af fem kristne og fem muslimer, der tilsammen repræsenterer forskellige kirker, moskeer og organisationer i Danmark. Styregruppen nedsættes for et år ad gangen.

Styregruppe i 2018

 • Formand: Katja Machon Madsen (Imam Ali Islamisk Center)
 • Næstformand: Stine Møller (Den Katolske Kirke i Danmark/Danske Kirkers Råd)
 • Cömert Kücükakin (Dialog Forum)
 • Abdurrazak Sarikaya (Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse)
 • Henrik Abdulhamid Sørensen (Dansk Muslimsk Union)
 • Üzeyr Yüksel (Muslimernes Fællesråd)

 • Jørgen Degn Bjerrum (Folkekirke og Religionsmøde)
 • Gerrit Marseille (Frikirkeforum/Danske Kirkers Råd)
 • Karin Vestergaard (Folkekirke og Religionsmøde)
 • Mia Rahr Jacobsen (Folkekirke og Religionsmøde)

Ex-officio

 • Niels Valdemar Vinding, PhD (facilitator for KMS)
 • Kåre Schelde Busk (generalsekretær, Folkekirke og Religionsmøde)

Folkekirke og Religionsmøde varetager sekretariatsfunktionen for KMS.