Kristent-Muslimsk Samtaleforum
Styregruppe

KMS-styregruppe

Kristent-Muslimsk Samtaleforum ledes af en styregruppe, der nedsættes på den årlige konference for kristne og muslimske ledere i Danmark. Styregruppen består af fem kristne og fem muslimer, der tilsammen repræsenterer forskellige kirker, moskeer og organisationer i Danmark. Styregruppen nedsættes for et år ad gangen.
 

Styregruppe i 2019

 • Formand Nik Bredholt, Danske Kirkers Råd/Den Katolske Kirke i Danmark
 • Næstformand Ahmet Deniz, Dansk Islamisk Trossamfund
 • Mariam Beklar, Imam Ali Islamisk Center
 • Recep Avsever, Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse
 • Henrik Abdulhamid Sørensen, Dansk Muslimsk Union
 • Üzeyr Yüksel, Muslimernes Fællesråd
 • Jørgen Degn Bjerrum, Folkekirke & Religionsmøde
 • Gerrit Marseille, Danske Kirkers Råd/Frikirkeforum
 • Karin Vestergaard, Folkekirke & Religionsmøde
 • Per Vibskov, Folkekirke & Religionsmøde 
   

Ex-officio

 • Ane Kirstine Brandt, konstitueret generalsekretær, Folkekirke & Religionsmøde
 • Niels Valdemar Vinding, facilitator for KMS
 • Lise Rasmussen, koordinator for KMS

   

Folkekirke & Religionsmøde varetager sekretariatsfunktionen for KMS.