Om os
Hvem er F&R?

Hvem er Folkekirke og Religionsmøde?

Folkekirke og Religionsmøde (F&R) er den institution i folkekirken, der specifikt arbejder med religionsmødet.  

F&R er et samarbejde mellem stiftsøvrighederne i følgende ni stifter: Fyens, Haderslev, Københavns, Lolland-Falsters, Ribe, Roskilde, Viborg, Aalborg og Århus.

F&R arbejder med de særlige udfordringer, der er forbundet med at være kirke i et samfund, der i stigende grad præges af forskellige religioner og livstydninger.  

F&R’s formål er med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke folkekirkens møde andre religioner og livstydninger i Danmark. 

F&R blev etableret den 14. januar 2002. De deltagende stifter udpeger hver to medlemmer til F&R's bestyrelse. Desuden udpeger biskopperne af deres midte en repræsentant til bestyrelsen. 

I stifterne er der stiftsudvalg, der arbejder med religionsmødet på stiftsniveau. F&R samarbejder med disse udvalg.

F&R's sekretariat har til huse i det kirkelige kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.