Fortsæt til hovedindholdet
Religionsmødeteologi
Magasin om religionsmøde

Magasin om religionsmøde 2012-2016

 

Magasin om Religionsmøde er et onlinemagasin, der videreformidler viden om folkekirkens møde med andre religioner. Magasinet ønsker at fremme refleksionen over folkekirkens praksis og konkrete udfordringer. Synspunkter bragt i magasinet dækker ikke nødvendigvis Folkekirke & Religionsmødes holdninger.

Redaktør: Jarl Ørskov Christensen
 

Magasin om Religionsmøde nr. 7. August 2016
TEMA: Kristendom og samfund


Theodor Jørgensen

Den kristne missionsforpligtelse i et demokratisk, multireligiøst

samfund


Iben Krogsdal

De kejtede kristne i den stærke folkekirke

 

Brian Arly Jacobsen

Religion og kommunalpolitik i Danmark

- mellem religiøs og mangfoldighedspolitik og sekularisering

Magasin om Religionsmøde nr. 6. Januar 2015
T
EMA: Religion og identitet 


Lars Ahlin: 

Kirken og de nye spirituelle strømninger


Naghme Ashabi: 

Med eller uden slør? 


Maria Louise Munkholt Christensen 

Vi skaber os – om dannelsen af identitet 


Mette Madsen og Fasael Rehman 

“Værdispillet” som analytisk redskab i beslutninger og dialog 


Jesper Hougaard Sørensen

Tro møder Tro – Religionsundervisningen kom ud i virkeligheden 


Magasin om Religionsmøde nr. 5. August 2014
TEMA: L
uther og religionsmødet


Martin Schwarz Lausten:

Interreligiøse relationer i Danmark i ældre tid


Simone Sinn: 

Lutherske resurser i religionsdialogen


Jesper Svartvik: 

Är det i ljuset av den judiskkristna dialogen dags att ompröva begreppsparet ”lag och evangelium”?


Oddbjørn Leirvik

Luthersk teologi i møte med andre religionar

Magasin om Religionsmøde nr. 4. December 2013


Steen Marqvard Rasmussen:

På vej mod den dobbelte folkekirke – med religionsmødet som eksempel 

 

Christa Lund Herum og Pernille Nærvig Petersen: 

Konfirmander og religionsmøde – nye redskaber på vej 


Marianne og Jesper Hougaard Larsen:

Et folkeligt og kirkeligt møde i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense


Lene Højholt:

Det religiøse sprog i bibeltekster og liturgi

Magasin om Religionsmøde nr. 3. Juni 2013


Peter Ruge:

Det kristne hjertesprog. Et mødested for kirkelig og folkelig spiritualitet

 

Ole Skjerbæk Madsen:

Reinkarnation og frelse


Steinar Ims:

Religionsteologisk verksted og en beskrivelse av trekk ved dialogsituasjonen i Norge


Niels Valdemar Vinding:

Religionsorganisatoriske udfordringer for muslimske trossamfund i Danmark

Magasin om Religionsmøde nr. 2. December 2012


Benedicte Tønsberg:

86 pilgrimme på vej rundt om Mors

 

Johannes Nissen:

Kom og se en større virkelighed – om Johannesevangeliet og religionsmødet


Anne Ehlers:

Menneske først, troende så – om islamisk filosofi


Martin Herbst:

Hvor går grænsen mellem sunde og syge religiøse fællesskaber?

Magasin om Religionsmøde nr. 1. Maj 2012


Birte Jacobsen:

Kirkelig undervisning af ikke-døbte

– erfaringer med minikonfirmander i et landsogn

 

Thomas Bro Wormslev Jakobsen:

Med folkekirken på helsemesse i Aalborg


Henning Nabe-Nielsen:

Mødet med mennesker af anden tro i sundhedsvæsenet


Michael Krogstrup Nissen:

Praksis i religionsmødet er praktiseret religionsteologi