Fortsæt til hovedindholdet
Kom i gang
Pastoral dannelsesprofil

Pastoral dannelsesprofil

Hvilke overvejelser og kundskaber har præsten brug for i fremtidens religionsmøde? En tænketank under F&R har givet et bud på en pastoral dannelsesprofil.

Som præst er man under stadig dannelse. Under uddannelsen på universitetet og pastoralseminariet og i embedsførelsen sidenhen lærer man sig mange færdigheder, får erfaringer, afklarer sig og gør sig nye overvejelser. Dette har alt sammen betydning for, hvordan den præstelige opgave varetages.

I 2014-15 nedsatte Folkekirke og Religionsmøde en tænketank, som havde til opgave at overveje uddannelsesbehovet for præster i et religiøst mangfoldigt samfund. Tænketankens arbejde førte til formuleringen af en pastoral dannelsesprofil med fem særlige fokusområder:

 1. Kontekstuel dannelse
 2. Erfaringsteologisk dannelse
 3. Dialogisk dannelse
 4. Missional dannelse
 5. Liturgisk dannelse

Læs rapporten fra tænketanken her (PDF

De fem Fokusområder kan ses som et vejledende bud på fagområder, man som præst har gavn af at udvikle i varetagelsen af de alsidige udfordringer, som religionsmødet rejser. 

Hvordan man i praksis kan og skal udvikle disse fagområder bør være en kollegial drøftelse. Find debat-/samtaleoplæg til profilen her (PDF

De fem fokusområder

1. Kontekstuel teologisk dannelse

 • At kunne gennemtænke og tolke kristendommen ind i den komplekse kontekst, der udgøres af et demokratisk og sekulært samfund, hvor forskellige religioner og livssyn spiller en væsentlig rolle.
 • At tilegne sig en grundlæggende indsigt i forskellige religioner og livssyn og deres betydning for mennesker og samfundsliv, samt have indgået i samtaler med mennesker med anden tro eller andet livssyn.
 • At kunne reflektere teologisk og religionskritisk over mødet med anden tro eller andet livssyn.

2. Erfaringsteologisk dannelse

 • At kunne reflektere teologisk over egen praksis på baggrund af erfaringer fra mødet med andre religioner og livssyn.
 • At være i stand til at skønne og agere i konkrete situationer på basis af teologisk refleksion og praksis. 

3. Dialogisk dannelse 

 • At kunne skabe rum for eksistentielle samtaler og at kunne samtale om åndelige og religiøse spørgsmål samt fælles anliggender med mennesker med anden tro eller andet livssyn.
 • At være fortrolig med forskellige typer af dialog om såvel almenmenneskelige, samfundsmæssige, teologiske og åndelige spørgsmål.
 • I samtalen med mennesker med anden religion eller andet livssyn - både individuelt og i det offentlige rum - at kunne navigere mellem konsensus og kritik, nye indsigter og profetisk vidnesbyrd. 

4. Missional dannelse

 • At kunne repræsentere kirke og kristendom i forhold til institutioner og i offentlige sammenhænge.
 • At kunne præsentere kristendom over for mennesker af anden tro, herunder at kunne tilbyde indøvelse i kristendom og relevant dåbsoplæring. 

5. Liturgisk dannelse

 • På baggrund af teologisk refleksion at kunne tilrettelægge liturgiske forløb, herunder kirkelige handlinger, hvor en eller flere af deltagerne har anden tro eller andet livssyn.
 • At kunne reflektere teologisk over eksklusivitet og/eller åbenhed i gudstjenesten, kirkelige markeringer, deltagelse i nadver og samarbejde med institutioner.