Elof Westergaard formand for ny tænketank

Gennem generationer har det for mange familier i Danmark været naturligt, at familiens livsbegivenheder blev markeret ved en kirkelig handling i folkekirken ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse. I dag lever et stigende antal danskere i familierelationer, der er præget af forskellige religiøse traditioner eller livssyn, og det udfordrer folkekirkens ritualer. Derfor har F&R nedsat en tænketank, der skal belyse, hvilke nye udfordringer præster står over for i denne sammenhæng. Samtidig skal tænketanken være med til at pege på, hvordan disse udfordringer kan imødegås. … Læs mere

Hvordan modvirker man radikalisering blandt unge?

Kristent-Muslimsk Samtaleforum afholdt sin årlige lederkonference d. 7. november 2015. Konferencen fandt sted i den nyopførte moske for shiamuslimer i København. Temaet for konferencen var ”Unges identitetsdannelse – medborgerskab og modborgerskab”… Læs mere

Anbefalinger fra tænketank om fremtidens præsteuddannelse

Hvordan skal fremtidens præsteuddannelse formes, så præster bedst muligt kan varetage deres kald og embede i et samfund, der i stigende grad er præget af forskellige religioner og livssyn?… Læs mere

Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2015

PRESSEMEDDELELSE:Biskopper og imamer sætter fokus på unges radikalisering… Læs mere

Ny masteruddannelse: Islamisk teologi og praksisformer

Fra januar 2016 udbyder Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet en såkaldt fleksibel master i islamisk teologi. Igennem en række kursusmoduler studeres islam både udefra og indefra. Danmark har dermed fået sin første islamiske teologiske uddannelse på et universitet.… Læs mere

Årsberetning 2014/15

Hvordan kan kirken handle i et samfund med mange religioner? Det spørgsmål blev aktuelt i forbindelse med de tragiske begivenheder foran Krudttønden og synagogen i København i februar 2015.… Læs mere

Religion i det offentlige rum til debat på Folkemødet

Er religion blevet noget bøvl, som politikere forsøger at komme uden om med ’neutralitetspolitikker’? Det og meget andet sætter folkekirken til debat på Folkemødet. … Læs mere

Nordisk religionsdialogkonference i Helsinki

Fra d. 28.-30. september 2015 afholdes der for femte gang Nordisk religionsdialogkonference. Denne gang foregår konferencen i Helsinki og behandler emnet: “The Nordic Lutheran Folk Churches and New Spirituality”.… Læs mere

Teologi i praksis

Mange præster har prøvet at stå i situationer, hvor religionsmødet udfordrer teologien og kirkens traditionelle praksis. Igennem et komprimeret kursus- og skriveforløb ønsker Folkekirke og Religionsmøde og Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter at bringe præsternes erfaringer og faglighed i spil på religionsmødeområdet.… Læs mere

Kirkelige reaktioner på terrorangrebet

København blev den 14.-15. februar ramt af et dødeligt terroranslag, hvor to uskyldige mennesker blev dræbt og fem politifolk såret. … Læs mere

Vis flere