Nyhedsbreve
Nyheder

Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2015

PRESSEMEDDELELSE:Biskopper og imamer sætter fokus på unges radikalisering

PRESSEMEDDELELSE:

Biskopper og imamer sætter fokus på unges radikalisering

  • Hvordan dannes unges identitet i relation til samfund og religion?
  • Hvilke udfordringer stiller det kirker og moskéer overfor?
  • Hvordan fremmer man medborgerskab og undgår modborgerskab?
  • Hvordan kan kirker og moskéer være med til at forebygge radikalisering?

De spørgsmål er på dagsordenen, når 50 biskopper, imamer, præster og andre muslimske og kristne ledere mødes til ”Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2015”. Konferencen afholdes lørdag d. 7. november kl. 9.30-17.00 i Imam Ali Moskéen, på Nørrebro. Konferencen er arrangeret af Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS).

Kristent-muslimsk Samtaleforum har i ti år dannet rammen om en samtale på nationalt plan mellem kristne og muslimske ledere om emner af betydning for det fælles danske samfund. Temaet for lederkonferencen i år er ”Unges identitetsdannelse – medborgerskab og modborgerskab”.

Begivenheder i både Danmark og vore nabolande har understreget problematikken omkring faren for unges radikalisering. På konferencen vil der blive sat fokus på, hvordan og hvorfor radikalisering sker, og deltagerne vil drøfte, hvad kirken og moskéen kan bidrage med i forhold til de unges identitetsdannelse mhp. at forebygge radikalisering.

Konferencen åbnes af imam Sayed M. M. Khademi, Imam Ali Moskéen, og  biskop Peter Skov-Jakobsen, København, og blandt de medvirkende er Preben Bertelsen, professor i samfunds- og personlighedspsykologi ved Psykologisk institut på Aarhus Universitet, Aydin Soei,
 BA i journalistik og cand. public. i sociologi og medborgerskab, og forfatter og journalist Malene Fenger-Grøndahl.

Fakta:

Formålet med Kristent-Muslimsk Samtaleforum er at fremme den fælles religionssamtale og værne om og bidrage til udviklingen af det danske samfund som et demokratisk og inkluderende samfund.

Kristent-Muslimsk Samtaleforum ledes af en styregruppe bestående af fem kristne og fem muslimer. Styregruppen blev valgt på KMS-konferencen, der blev afholdt i november 2014.

For flere oplysninger om Kristent Muslimsk Samtaleforum se her


Presse:

Pressen er velkommen til at deltage i konferencen, der finder sted lørdag d. 7. november kl. 9.30-17.00 i Imam Ali Moskéen, Vibevej 23, 2400 København NV. Kontakt venligst generalsekretær Kåre Schelde Christensen på forhånd – se kontaktoplysninger nedenfor. Program er vedhæftet denne pressemeddelelse.

For yderligere oplysninger kontakt:

Kåre Schelde Christensen, generalsekretær i Stiftssamarbejdet ”Folkekirke og Religionsmøde”, tlf. 28 60 16 18, e-mail: ksc@religionsmoede.dk