Nyhedsbreve
Nyheder

Ny masteruddannelse: Islamisk teologi og praksisformer

Fra januar 2016 udbyder Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet en såkaldt fleksibel master i islamisk teologi. Igennem en række kursusmoduler studeres islam både udefra og indefra. Danmark har dermed fået sin første islamiske teologiske uddannelse på et universitet.

Fra januar 2016 udbyder Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet en såkaldt fleksibel master i islamisk teologi. Igennem en række kursusmoduler studeres islam både udefra og indefra. Den enkelte deltager sammensætter selv et forløb med tre af disse moduler. Forløbet sluttes af med et afgangsprojekt på 15 ECTS. Den samlede masteruddannelse udgør et akademisk årsværk på 60 ECTS.

Dermed har Danmark nu fået sin første islamiske teologiske uddannelse på et universitet.

Kurserne og den fleksible masteruddannelse kan anvendes som efter- og videreuddannelse i mange forskellige erhverv, herunder præster der i særligt omfang beskæftiger sig med muslimer og islam. Også imamer ventes at gøre brug af uddannelsen. Universitetet understreger, at der ved disse kurser på universitetet ikke indgår indøvelse i islamiske praksisformer. Herom henvises der til uddannelse i de islamiske miljøer. 

Kursusmodulerne kan også læses enkeltvis. Læs mere om modulerne og om den fleksible masteruddannelse her

 

Flere masteruddannelser kan kombineres

I samme periode udbyder Det Teologiske Fakultet i København en fleksibel master i religionsteologi, hvor en række kursusmoduler sætter fokus på religionernes forandring i samfundet og på kristendommens rolle deri. Uddannelsen er ligeledes relevant for præster og andre fagpersoner, som ønsker at kunne navigere i forholdet mellem kristendom og andre humanfaglige og religiøse perspektiver.

Læs mere om studieordning og kursusmoduler på masteruddennelsen i religionsteologi her.

Modulerne fra de to fleksible masteruddannelser kan kombineres frit efter den studerendes behov og ønsker. Vi man gennemføre en samlet masteruddannelse, skal afgangsprojektet udformes, så det forener teori og perspektiver fra alle de valgte moduler.

 

(foto øverst: Michael Rønne Rasmussen)