Nyhedsbreve
Nyheder

Elof Westergaard formand for ny tænketank

Gennem generationer har det for mange familier i Danmark været naturligt, at familiens livsbegivenheder blev markeret ved en kirkelig handling i folkekirken ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse. I dag lever et stigende antal danskere i familierelationer, der er præget af forskellige religiøse traditioner eller livssyn, og det udfordrer folkekirkens ritualer. Derfor har F&R nedsat en tænketank, der skal belyse, hvilke nye udfordringer præster står over for i denne sammenhæng. Samtidig skal tænketanken være med til at pege på, hvordan disse udfordringer kan imødegås. 


Biskop Elof Westergaard er formand for ”Tænketank om kirkelige handlinger i et samfund med forskellige religioner og livssyn”. Arbejdet i tænketanken foregår i perioden juni til december 2016. I 2017 forventer F&R at udgive en rapport med tilhørende anbefalinger fra tænketanken.