Nyhedsbreve
Nyheder

Anbefalinger fra tænketank om fremtidens præsteuddannelse

Hvordan skal fremtidens præsteuddannelse formes, så præster bedst muligt kan varetage deres kald og embede i et samfund, der i stigende grad er præget af forskellige religioner og livssyn?

Til at besvare dette spørgsmål nedsatte Folkekirke og Religionsmøde i 2014 en tænketank, der her i 2015 har afsluttet sit arbejde. I tænketankens arbejde deltog personer fra Aarhus og Københavns Universiteter, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen m.fl.

Nu foreligger tænketankens rapport. Vi henviser særligt til tænketankens anbefalede ”Dannelsesprofil – dannelse og uddannelse af folkekirkens præster i et samfund med forskellige religioner og livssyn”, som du finder på side 7 og 8 i vedlagte rapport. Her definerer tænketanken fem særlige områder, der bør prioriteres i præsters fremtidige dannelse og uddannelsesforløb.

Folkekirke og Religionsmøde opfordrer til, at dannelsesprofilen bliver debatteret i uddannelsessammenhænge og bredt i folkekirken.

Til at igangsætte en faglige debat, er der udarbejdet et samtaleoplæg, der kan anvendes og tilpasse til fx provstikonventer, menighedsrådsmøder eller andre sammenhænge med interesse i præsternes fremtidige uddannelse.

Læs tænketankens rapport og dannelsesprofilen her

Find samtaleoplæg om dannelsesprofil og præsteuddannelse her

Læs kronik i Jyllands-Posten om tænketankens resultater af Marianne Christiansen og Kåre Schelde Christensen her

Læs artikel i Kristeligt Dagblad om tænketankens arbejde her