Rapporter fra lytterunder
Muslimer i Danmark efter tegningekrisen

Muslimer i Danmark efter tegningekrisen

Rapport fra lytterunde blandt muslimske organisationer og moskeer. Lytterunden skabte grundlaget for etablering af Kristent-Muslimsk Samtaleforum.

Forfatter: Leif Vestergaard, Safet Bectovic og Mogens Mogensen

På baggrund af de åbenlyse spændinger, som tegningekrisen affødte i det danske samfund i 2005, vedtog bestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde i 2006 at gennemføre en omfattende lytterunde, hvor en udvalgt kristen-muslimsk arbejdsgruppe tog rundt i landet og interviewede 22 muslimske ledere med forskelligt religiøst ståsted og med forskellig etnisk baggrund. 

Arbejdsgruppen bestod af

  • Safet Bektovic, Ph.d i teologi
  • Mogens S. Mogensen, Ph.d i interkulturelle studier
  • Leif Vestergaard, cand.teol, præst og daværende fmd. for Folkekirke og Religionsmøde


Gennem interviews og samtale forsøgte man bl.a. at afdække disse spørgsmål: Hvad er muslimers forhold til det danske samfund? Hvad er danske muslimers selvforståelse? Kan muslimer genkende sig selv i mediebilledet? Hvad er muslimers forhold til andre religioner?

Temaer i rapporten

Lytterunden viste bl.a. at mange muslimer værdsætter det danske samfund og dets værdier. Især den yngre generation oplever Danmark som deres eget samfund, og de har ingen ønsker om at vende tilbage til forældrenes hjemlande.

De adspurgte muslimer var tilsvarende frustrerede over, at politikere ofte italesætter demokrati og islam som modsætninger, og de føler sig lukket ude når demokrati beskrives som en kristen værdi.

De muslimske ledere oplevede, at det i de senere år er blevet sværere at være muslim i Danmark. Tidligere oplevede man respekt og tolerance i det danske samfund, men dette har ændret sig - ikke mindst i kølvandet på krisen.

Rapportens konsekvenser

Lytterunden og den efterfølgende rapport affødte et gensidigt ønske om at fortsætte den åbne samtale. Dette førte til dannelsen af Kristen Muslimsk Samtaleforum, som siden 2006 har afholdt årlige konferencer, hvor samfundsrelevante spørgsmål bliver taget op. 

Læs rapporten fra lytterunden her (PDF)