Fortsæt til hovedindholdet
Teologi
Teologisk basis

Teologisk basis

 

Basis-dokumentet har til formål at præcisere F&R’s teologiske forståelse og at skabe rum for arbejdet med religionsmødet under hensyntagen til den folkekirkelige mangfoldighed.

Vedtaget af bestyrelsen d. 12. marts 2004


Indledning

Folkekirke og Religionsmødes formål er "med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner i Danmark".

De nedenstående præciseringer har til formål at fremme Folkekirke og Religionsmødes tydelighed i teologisk forstand og at skabe rum for arbejdet med religionsmødet under hensyntagen til den folkekirkelige mangfoldighed.

Folkekirke og Religionsmøde ser således sit arbejde i relation til sogne, provstier og stifter ud fra den opfattelse, at der i religionsmødet ligger følgende udfordringer:

Tro

At præsentere kristentro. Overfor mennesker der har en anden tro eller livstydning har menigheden ikke mandat til at pege på nogen anden frelsesvej end Jesus Kristus, samtidig med at den ikke kan sætte grænser for den treenige Guds virke.

Tjeneste

At repræsentere kristentro. Menigheden repræsenterer kristentroen overfor mennesker af anden tro ved det den er og gør og siger, det vil sige gennem menighedens fællesskab og gudstjeneste, diakoni og omsorg, forkyndelse og undervisning.

Samtale

At arbejde for at der udvikles gode relationer mellem kristne og mennesker af anden tro gennem samvær, samarbejde og samtale og deltagelse i den offentlige debat om religionsmødet.

Selvbesindelse

At fremme en teologisk og kirkelig selvbesindelse i menigheden i lyset af religionsmødet med henblik på en styrkelse af kristen identitet og forståelse af hvad det betyder at være folkekirke i et samfund præget af kulturel og religiøs mangfoldighed.