Fortsæt til hovedindholdet
Teologi
Mission og dialog

Statuspapir om mission og dialog

Statuspapiret om mission og dialog har til formål at præcisere, hvordan den kristne missionsforpligtelse, som er uopgivelig for kirken, kan forliges med anerkendelsen af andre religioner i et demokratisk samfund præget af religiøs mangfoldighed.

6. december 2006

Dokumentet er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Folkekirke og Religionsmødes bestyrelse.

 

Baggrund

Folkekirke og Religionsmøde ønsker at præcisere forståelsen af, hvordan den kristne missionsforpligtelse, som er uopgivelig for kirken, kan forliges med anerkendelsen af andre religioner i et demokratisk samfund præget af religiøs mangfoldighed.

Tilstedeværelse af andre religioner og livstydninger i Danmark har sat ordet mission på kirkens dagsorden og til fornyet debat. I den seneste tid er der bragt en række alternativer i spil i debatten: enten dialog eller mission; enten kompromis eller opgør; enten eftergivenhed eller afvisning. Disse alternativer er en forenkling af problemstillingen.

Mission og dialog handler om det konkrete religionsmøde, mødet mellem kristne og mennesker med en anden religion end kristendom eller ingen religion. Spørgsmålet er, hvordan vi som troende kristne forener det at formidle et budskab, som for den enkelte er livsafgørende, med anerkendelsen af det andet menneske og dermed også af dette menneskes tro eller overbevisning som livsafgørende for det.

Mission

Kirkens mission er den opgave, kirken er sendt til verden med. Den kristne missionsforpligtelse bunder i selve det kristne evangeliums forkyndelse af, at Gud blev menneske i Jesus Kristus. I lyset af Jesu sendelse er kirken sendt for at være et gudstjenstefejrende fællesskab; at gøre næstekærlighedens gerninger; at sige eller fortælle evangeliet om Jesus Kristus.

 

Mission er tilstedeværelse 
Kirken må reflektere det, at Gud bliver menneske, ved en autentisk tilstedeværelse, som et inkluderende fællesskab i troen på Kristus, der er med til at styrke fællesskabet mellem alle mennesker. Mission er nærvær, der udspringer af det gudstjenestefejrende fællesskab.


 

Mission er handling 
Kirken må i sit diakonale arbejde reflektere Jesu Kristi tjeneste og omsorg for hele menneskelivet og for hele folket. Denne tjeneste har som udtryk for Guds betingelsesløse kærlighed til alle mennesker selvstændig værdi.


 

Mission er ord 
Kirken må fortælle de gode nyheder videre, at Guds rige er kommet nær i Jesu Kristi liv, død og opstandelse. Kirkens ansvar er at vidne om dét, vi har set og hørt, mens det er Helligåndens opgave at overbevise, omvende og skabe tro.

 

Tilsammen må kirkens mission - dét, vi som kirke er sendt for at være, gøre og sige - være et vidnesbyrd om Guds kærlighed i Jesus Kristus.

Dialog

Dialog er en måde at udføre kirkens opgaver på. Dialog mellem religionerne handler dybest set om etik. Den dialogiske etiske holdning udspringer af, at alle mennesker er skabt i Guds billede. Det andet menneske må i dette møde altid være et du. Gennem dialogen åbner vi os for hinanden, og der skabes relationer mellem mennesker. Vi lytter til hinanden, fordi der er noget værdifuldt at lytte til hos ethvert menneske skabt i Guds billede, og vi deler, hvad vi har på hjerte, med hinanden, for den anden er vores næste. I dette møde kan vi komme til erkendelse af vores enighed og uenighed og komme til klarhed over væsentlige kritiske opgør.

Kirkens dialogiske holdning er en måde at være på; en handlemåde og en forkynde- og samtalemåde.


 

Dialog er en måde at være til stede på - Hverdagens dialog
Kirkens tilstedeværelse som et fællesskab i en multireligiøs verden må være præget af dialog med mennesker af anden eller ingen tro. Udfordringen er, at kristne og mennesker med anden tro og livstydning gennem dialog kan lære hinanden at kende som mennesker og dermed være med til at skabe gode relationer mellem kristne og deres naboer.


 

Dialog er en måde at handle på - Samarbejdsdialog
Den dialog, som bl.a. handler om fredelig sameksistens, må ses som en del af kirkens diakonale forpligtelse. Opgaven er gennem dialog at søge at bidrage til løsning af nogle af de problemer, som følger af, at Danmark er ved at udvikle sig til et multireligiøst samfund. I et sådant samarbejde vil mennesker med forskellig tro naturligvis trække på de ressourcer, som de hver for sig har i deres religiøse traditioner.


 

Dialog er en måde at forkynde og samtale om tro på - Trosdialog
Set fra et kirkeligt perspektiv kan den interreligøse dialog ikke skilles fra kirkens forpligtelse til at dele det kristne budskab med andre. Kommunikationen af det kristne budskab må foregå i en dialog, hvor både den kristne og ”den anden” må lytte til hinandens vidnesbyrd, og hvor der er rum for at lære af hinanden, for at lade sig påvirke af hinanden, og for at forholde sig kritisk til hinandens religion.