Nyhedsbreve
Nyheder
Intet billede:

Teologi i praksis

Mange præster har prøvet at stå i situationer, hvor religionsmødet udfordrer teologien og kirkens traditionelle praksis. Igennem et komprimeret kursus- og skriveforløb ønsker Folkekirke og Religionsmøde og Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter at bringe præsternes erfaringer og faglighed i spil på religionsmødeområdet.

Kurset henvender sig til præster, som ønsker at reflektere pastoralteologisk og religionsteologisk over præsterollen i en flerreligiøs kontekst. Teologien udvikles "nedefra" idet arbejdet baserer sig på deltagernes egne cases. Kurset indledes med et fagligt 'kick-off-seminar', som sætter præsterne i stand til at foretage en skriftlig refleksionsproces, og forløbet rundes af med et fælles seminar på Aarhus Universitet. Den faglige vejledning varetages af lektor Peter Lodberg, Aarhus Universitet. Læs mere om kursusopbygningen og den case-baserede arbejdsmetode her.

Læs kursusindbydelsen her. Tilmeldingsfrist d. 1. maj 2015. Tilmelding sker via F&R-stiftsudvalget.