Nyhedsbreve
Nyheder

10 år med Kristent-Muslimsk Samtaleforum

Første gang kristne og muslimske ledere i Danmark mødtes var under Muhammed-krisen. 10 år senere er der blevet opbygget stærke relationer. Det giver mulighed for, at der nu også er plads til at drøfte vanskelige emner med hinanden.

De svære spørgsmål på bordet

10 års jubilæet for Kristent-Muslimsk Samtaleforum blev markeret lørdag d. 12. november 2016. Her mødtes 50 biskopper, imamer, præster og andre repræsentanter fra kristne og muslimske miljøer i Danmark. Emnet for konferencen var "Helligskrifter og demokrati" og rammerne var Vartov i hjertet af København.

Samtalerne tog udgangspunkt i kunstneren Jens Galschiøts installation "Fundamentalism". I kunstværket hævder Galschiøt, at der findes både lyse og mørke sider i hhv. jødedom, kristendom og islam. Med det afsæt drøftede deltagerne bl.a. i grupper en række mørke citater fra både koranen og bibelen. Det gav anledning til en lang række udfordrende og spændende samtaler.

I forbindelse med konferencen udtalte formand for Folkekirke og Religionsmøde, provst Annette B. Bennedsgaard til sameksistens.dk: ”Der er ingen grund til at mødes for at bekræfte hinanden i, hvor meget godt vores religioner kan bidrage med. Det ved vi godt, og den form for hyggesnak skal vi ikke bruge tid på. Vi har nemlig et forum her, hvor vi kender hinanden godt nok til at tale om de svære spørgsmål, som andre ude i samfundet ofte konfronterer os med. Her kan vi tale frit om det og finde frem til svar, som er relevante i den offentlige debat,”

Reportager i lyd, ord og billeder

Konferencen blev videreformidlet af forskellige medier. Lyt med, læs eller se billeder:

  • Religionsrapport på P1 har lavet en udsendelse fra konferencen, hvor fokus er: Dialog - hvad nytter det? Lyt med her
  • Læs en reportage fra konferencen på sameksistens.dk her
  • Læs en omtale af konferencen på folkekirken.dk her

Indtryk fra 10 års jubilæet

Biskop Marianne Christiansen åbner konferencen

Konferencen foregik i Vartovs store sal

Samtale i grupper

Formandsskabet for Kristent-Muslimsk Samtaleforum ledte konferencen. Skoleleder Cömert Kücükakin (tv) og sognepræst Jørgen Degn Bjerrum (th)

Journalist Malene Fenger-Grøndahl styrede debatterne i løbet af dagen

Mufti Imran bin Munir (tv) og biskop Elof Westergaard giver respons på Jens Galshiøts oplæg og skulptur "Fundamentalism"

Samtale i grupper

Lektor Safet Bektovic holder oplæg om Religion, helligskrifter og demokrati 

Gruppebillede

Generalsekretær i Danmission Jørgen Skov Sørensen (tv) og generalsekretær i Danish Muslim Aid (th) runder konferenen af