Fortsæt til hovedindholdet
Netværk
Provstinetværk om Samfund og Religion

Provstinetværk om Samfund og Religion


Lokalt netværk af civile, kommunale, professionelle og religiøse aktører etableres som et provstinetværk med provsten i centrum.


Religion er en privat sag! Påstanden er ikke helt så selvfølgelig, som den har været. For der er religiøse symboler, debatter og handlinger så mange steder i det offentlige rum, at man ikke kan undgå at opdage det. F&R har søsat et pilotprojekt, hvor der tages udgangspunkt i provstiet; derfor kaldet provstinetværk. Der er mange debatter, men det er ikke ensbetydende med, at løsninger er nemme at finde, eller at samtalen er let at tage med meningsfæller endsige med dem, der har anden baggrund og tradition.

 

Netværkene skal derfor skabe rum for samtalen om religion og livssyn i det sekulære samfund. Lokale samfundsaktører bliver sammen klogere på religioner og livssyn, og hvordan vi kan videreudvikle den særlige sekulariseringsform, vi har i Danmark – under hensyntagen til lokale traditioner og udfordringer.

 

Mange steder er der allerede forventninger til kirken fra andre lokale aktører, bl.a. kommunerne. Og denne forventning imødekommer folkekirken ved at oprette netværk, hvor spørgsmål om religion i det offentlige rum og i offentlige institutioner behandles. Netværket er ikke et besluttende organ, men et forum for vidensdeling, inspiration og med potentiale til at etablere arbejdsfællesskaber omkring projekter der kan vinde tilslutning.

 

Det særlige ved pilotprojektet er, at netværkene består af nøgleaktører i lokalsamfundet, som har brug for at finde løsninger i fællesskab. Netværkene består at både det politiske, institutionelle og civile lokalsamfund, såvel som lokale tros- og livssynssamfund og den lokale folkekirke.

 

Konkret kan netværket altså omfatte:

  • ledere af lokale tros- og livssynssamfund
  • kommunale politikere og embedsmænd 
  • fremtrædende civile aktører 
  • ledere af offentlige institutioner; skoler, fængsler, hospitaler mm. 
  • provst og andre ansatte og frivillige fra folkekirke


FAKTA OM PROVSTINETVÆRK


  • Netværkene skal være med til at bringe folkekirken i spil som en ressource, når der lokalt skal reflekteres over og findes løsninger på religion og livssyn i f.eks. offentlige institutioner.
  • Provstinetværk er etableret i Maribo hos domprovst Anne Birgitte Reiter, og etableres ligeledes i Roskilde hos domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen.


Kontakt Ane Kirstine Brandt på akb@religionsmoede.dk eller tlf. 52506365, hvis du ønsker at høre nærmere om idé og muligheder for netværk.