Fortsæt til hovedindholdet
Kom i gang
Fælles udstilling om religionerne

Fælles udstilling om religionerne

Et projekt der sætter oplysning og samarbejde i fokus.

I flere byer har kristne og muslimer med stor succes lavet en fælles udstilling på rådhuset eller biblioteket om kristendom og islam. En udstilling tjener flere formål. Dels sætter man i fællesskab fokus på religionerne og deres forhold til hinanden. Dels inddrages mennesker fra forskellige trossamfund i et samarbejde om processen med at forme og gennemføre udstillingen. Begge dele er med til at bygge broer mellem kristne og muslimer i lokalsamfundet. Ofte er der tale om samarbejde med skoler, andre institutioner og organisationer i byen.

Man kan bygge udstillingen op på forskellig vis. En måde kan være at fortælle om religionerne ved at bygge hhv. en model af en kirke og en moské og lave udstillinger omkring troens indhold, ritualer og hverdagsliv. Udstillingsguiderne giver skoleklasser grupper og besøgende en guidet tur gennem udstillingen. Undervejs kan man tage del i forskellige aktiviteter, være med til en gudstjeneste eller bøn i moskéen og tale med guiderne.

Udstillingen er en oplagt anledning til at sætte fokus på tværreligiøse og tværkulturelle spørgsmål både i lokalsamfundet og i det større perspektiv. Man kan i forbindelse med udstillingen arrangere foredrag og debatmøder, hvor man inddrager lærere, læger og sygeplejersker, pædagoger, religiøse ledere, politikere og andre eksperter i lokalsamfundet, som til dagligt på forskellig måde har disse spørgsmål inde på livet.

TIPS:

  • Forarbejdet: Det er vigtigt at overveje, hvem der kunne have interesse i at deltage, og hvem der kunne have interesse i at støtte projektet. Skal det være børn fra den lokale skole, der skal udstille, eller ungdomsklubber, kulturforeninger, kunstnere, en blanding eller nogen helt andre? Kan kommunen, kirkerne, kulturinstitutioner eller andre interessegrupper inddrages og være med til at støtte udstillingen praktisk og økonomisk?
  • Deltagere: Der skal etableres nogle gode og pålidelige kontakter med de mennesker, som skal lave udstillingen. Det er vigtigt, at det helt fra begyndelsen er et fælles projekt, som alle parter derfor tager ansvar for, og at alle parter er enige om, hvad der er formålet, og hvad projektet skal munde ud i.
  • Organisation: Der skal etableres en klar struktur, der gør det tydeligt, hvem der har det overordnede overblik og hvilke grupper, der gør hvad. Man skal allerede tidligt sætte i gang med at reklamere for udstillingen og huske at informere dem, der støtter projektet. 


Topbillede: Skoleelev interviewes af TV-midtvest under udstillingen TRO møder TRO i Ikast