Fortsæt til hovedindholdet
Kom i gang
Deltagelse på alternative messer

Deltagelse på alternative messer

Studiebesøg eller kirkelig stand

Rundt i hele landet afholdes der jævnligt alternative helsemesser, hvor man kan købe helseprodukter, få læst sin hånd, lagt sit horoskop eller healet en sygdom. Interessen for alternativ spiritualitet er i dag udbredt, og man kan derfor have behov for at vide noget mere om området. 

Organisationen DanInfo arrangerer en del af de alternative messer. På hjemmesiden kan man finde tid og sted for messerne samt læse om priser og betingelser for at oprette en stand.


En kirkelig stand - eller et studiebesøg?

Man kan vælge at være synligt og aktivt tilstede med en kirkelig stand og på den måde være kirkens ansigt i mødet med åndeligt søgende mennesker. Eller man kan vælge at besøge messen som led i en studiekreds eller lignende. I begge tilfælde er det vigtigt at forberede sig på arrangementet både ved at drøfte grundlaget for, hvorfor man gerne vil være til stede, og de rent praktiske ting omkring hvordan og hvad man eventuelt bidrager med.


Overvejelser og forberedelser

Forud for kirkens eller menighedens deltagelse på en alternativ messe bør gruppen forberede sig i fællesskab: 

  • Teologiske overvejelser: Man må gøre sig klart, hvorfor kirken skal deltage, hvordan man opfatter de åndeligt søgende og hvilke svar, kristendommen giver på de spørgsmål, der de søgende stiller.  
  • Viden: For at kunne engagere sig i samtalen, er det en nødvendig opgave at sætte sig ind i, hvad der kendetegner den nye åndelighed og målet for dens søgen.
  • Praktiske overvejelser: Hvilken udsmykning, vil man for eksempel have på kirkens stand og hvilke tilbud og materialer skal der være til stede?


Et eksempel på et studiebesøg 

  • Inden messen mødes gruppen og får noget at vide om alternative spirituelle forestillinger og praksis, og hvad man kan forvente af besøget på en alternativ messe. I gruppen drøftes, hvordan man fra et kristent udgangspunkt kan forholde sig til det alternative univers og hvad formålet med besøget er.  
  • Under messen bliver gruppen vist rundt af en, der kender til alternativ spiritualitet. 
  • Efter messen mødes gruppen til endnu en samtale om, hvad man oplevede og lærte ved besøget. Gruppen drøfter igen spørgsmålet om, hvordan man forholde sig til det alternative univers. 

Eksempler på kirkelige stande


Topbillede: Alternativ stand på Krop Sind Ånd messen, foto: Flickr