Kirkelige handlinger i det pluralistiske samfund

I Danmark lever i dag ca. 1,4 millioner borgere, der ikke er medlemmer af folkekirken. Hvordan påvirker den forandring folkekirkens ritualer, og hvordan ser problemstillingen ud? … Læs mere

Dåbsmateriale på arabisk og farsi

Folkekirken har fået en ny dåbsoplæringsopgave. I dag bliver folkekirken opsøgt af voksne med muslimsk baggrund, der ønsker at blive døbt. Folkekirke og Religionsmødes dåbsoplæringsmateriale er netop blevet oversat til arabisk og farsi.… Læs mere

Ny religionsteologisk konsulent i F&R

Folkekirke og Religionsmøde har ansat teolog og tidligere lektor Ane Kirstine Brandt som religionsteologisk konsulent. … Læs mere

Tre nye pejlemærker for F&R

Frem til 2020 vil F&R’s arbejde tage udgangspunkt i tre pejlemærker. De tre pejlemærker skal bidrage til, at folkekirken kan svare relevant på tre tendenser i religionsmødet netop nu. … Læs mere

Kirken i dialog med kultur og religion

Hvordan forholder kirken sig til mødet med fremmede kulturer og religioner i undervisning og forkyndelse? Er det overhovedet kirkens opgave at beskæftige sig med andre religioner? Og hvis svaret er ja – hvordan finder man så den rette balance mellem at stå fast på sin egen tro og være åben og lyttende?… Læs mere

Hvorfor er religion farlig?

På Folkemødet på Bornholm inviterer F&R til en aktuel samfundsdebat om, hvorfor religion er blevet så farlig. I dag stiller partier fx forslag om at forbyde religiøse symboler på sygehuse eller at forbyde bederum på gymnasier og universiteter. Men hvorfor er religion egentlig farlig? … Læs mere

Nyt formandskab for Kristent-Muslimsk Samtaleforum

Provst Jørgen Degn Bjerrum og pædagog Katja Machon Madsen er blevet valgt til hhv. formand og næstformand for KMS i 2017. Læs mere om styregruppen for KMS her.… Læs mere

Helligskrifter og demokrati til debat

Helligskrifter og demokrati blev debatteret på Kristent-Muslimsk Samtaleforums 10-årsjubilæumskonference. Nu er rapporten fra konferencen blevet udgivet.… Læs mere

Dialogpædagogik og dialogisk metode

Den sjette Nordiske Religionsdialogkonference sætter fokus på religionsmødets betydning for kirkens undervisning og for medarbejdernes uddanelse og kompetencer. … Læs mere

10 år med Kristent-Muslimsk Samtaleforum

Første gang kristne og muslimske ledere i Danmark mødtes var under Muhammed-krisen. 10 år senere er der blevet opbygget stærke relationer. Det giver mulighed for, at der nu også er plads til at drøfte vanskelige emner med hinanden.… Læs mere

Vis flere