Helligskrifter og demokrati til debat

Helligskrifter og demokrati blev debatteret på Kristent-Muslimsk Samtaleforums 10-årsjubilæumskonference. Nu er rapporten fra konferencen blevet udgivet.… Læs mere

Dialogpædagogik og dialogisk metode

Den sjette Nordiske Religionsdialogkonference sætter fokus på religionsmødets betydning for kirkens undervisning og for medarbejdernes uddanelse og kompetencer. … Læs mere

10 år med Kristent-Muslimsk Samtaleforum

Første gang kristne og muslimske ledere i Danmark mødtes var under Muhammed-krisen. 10 år senere er der blevet opbygget stærke relationer. Det giver mulighed for, at der nu også er plads til at drøfte vanskelige emner med hinanden.… Læs mere

Revideret vejledning omkring dåb af asylansøgere

Folkekirken bliver i stigende grad opsøgt af muslimske asylansøgere, der ønsker dåb. Det betyder, at mange præster i dag skal håndtere en ny situation. Som hjælp til bl.a. præsterne har F&R udarbejdet ”Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere”. … Læs mere

Årsberetning 2015/16 er udkommet 

Nu er religionsmødet for alle! Det er den røde tråd gennem Folkekirke og Religionsmødes Årsberetning 2015/16. Læs om hvordan religionsmødet påvirker folkekirkens arbejde på mange forskellige områder: Fra præsternes arbejde på hospitalerne, til dåbsoplæring og præsteuddannelse.… Læs mere

Elof Westergaard formand for ny tænketank

Gennem generationer har det for mange familier i Danmark været naturligt, at familiens livsbegivenheder blev markeret ved en kirkelig handling i folkekirken ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse. I dag lever et stigende antal danskere i familierelationer, der er præget af forskellige religiøse traditioner eller livssyn, og det udfordrer folkekirkens ritualer. Derfor har F&R nedsat en tænketank, der skal belyse, hvilke nye udfordringer præster står over for i denne sammenhæng. Samtidig skal tænketanken være med til at pege på, hvordan disse udfordringer kan imødegås. … Læs mere

Hvordan modvirker man radikalisering blandt unge?

Kristent-Muslimsk Samtaleforum afholdt sin årlige lederkonference d. 7. november 2015. Konferencen fandt sted i den nyopførte moske for shiamuslimer i København. Temaet for konferencen var ”Unges identitetsdannelse – medborgerskab og modborgerskab”… Læs mere

Anbefalinger fra tænketank om fremtidens præsteuddannelse

Hvordan skal fremtidens præsteuddannelse formes, så præster bedst muligt kan varetage deres kald og embede i et samfund, der i stigende grad er præget af forskellige religioner og livssyn?… Læs mere

Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2015

PRESSEMEDDELELSE:Biskopper og imamer sætter fokus på unges radikalisering… Læs mere

Ny masteruddannelse: Islamisk teologi og praksisformer

Fra januar 2016 udbyder Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet en såkaldt fleksibel master i islamisk teologi. Igennem en række kursusmoduler studeres islam både udefra og indefra. Danmark har dermed fået sin første islamiske teologiske uddannelse på et universitet.… Læs mere

Vis flere