Nyheder

  • Dialogpædagogik og dialogisk metode

    Den sjette Nordiske Religionsdialogkonference sætter fokus på religionsmødets betydning for kirkens undervisning og for medarbejdernes uddanelse og kompetencer. 

  • 10 år med Kristent-Muslimsk Samtaleforum

    Første gang kristne og muslimske ledere i Danmark mødtes var under Muhammed-krisen. 10 år senere er der blevet opbygget stærke relationer. Det giver mulighed for, at der nu også er plads til at drøfte vanskelige emner med hinanden.