Viden og inspiration
Sand mod sig selv - åben mod andre

Sand mod sig selv
- åben mod andre 

Den svenske Kirke har udgivet en bog om nutidig religionsteologi

Bogens titel  Sann mot sig själv - öppen mot andra  indikerer, at der ikke behøver at være en modsætning mellem at holde fast i det, man tror på og samtidig være nysgerrig og åben over for andre menneskers tro. 

Bogen er tænkt som et grundlag for samtale i kirken, i udvalgsarbejde og med sognebørn.

Religionsteologi i Svenska Kyrkan

Bogen er blevet til på baggrund af en fælles beslutning i 2005 på Kirkemødet (den svenske kirkes øverste organ), hvor man fandt behov for at udarbejde en religionsteologi for Den svenske Kirke. Kirkens teologiske Komité varetog opgaven med bidrag fra tre eksperter, hvis bearbejdede artikler udgør bogens indhold.

Bogen er skrevet til menighederne i Den svenske Kirke og til alle, som på forskellig vis arbejder med kirkens møde med andre religioner.

Den trykte bog udkom i 2011 og kan købes ved kontakt til den svenske kirkes intermationsservice info@svenskakyrkan.se.

Hent bogen (gratis) som PDF

Bogen består af fire dele:

Første del er skrevet af Kajsa Ahlstrand (professor i missiologi ved Uppsala Universitet). Artiklen gennemgår den svenske flerreligiøse kontekst og indkredser det religionsteologiske grundspørgsmål: Hvordan kan kristne forholde sig til mennesker af anden tro?

Jan Henningsson (seniorrådgiver ved det svenske udenrigsministerium, tidl. ansat ved den svenske kirkes mission) skriver om forholdet mellem islam og den kristne tro. 

Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i systematisk teologi ved Uppsala Universitet bidrager med artiklen “Religionerne, menneskerettighederne og troens dybeste hemmeligheder.”

Bogens sidste del er udarbejdet af Marika Palmdahl (stiftspræst for religiøs dialog i Göteborg) og indeholder en række øvelser til fælles fordybelse i de foregående kapitler og til igangsættelse af samtaler om religionsmødet.