Viden og inspiration
Religionsteologi i praksis

Religionsteologi i praksis

Folkekirke og Religionsmøde har i det forgangne år inviteret en række præster i folkekirken til at indgå i et refleksions- og skriveforløb under temaet "teologi fra neden".

Formålet har været at identificere de udfordringer, som den stigende flerreligiøsitet medfører for sognekirken og for præsten. Der findes ingen lærebøger eller teologi, som på forhånd beskriver, hvordan kirke og kristendom kan give mening, når fx et hinduistisk forældrepar ønsker deres nyfødte barn døbt, eller når en kristen kvinde og en muslimsk mand går op ad kirkegulvet for at blive gift og leve sammen.

Præsterne har sammen drøftet en række konkrete cases fra deres virke. Refleksionerne foreligger nu samlet og i gennemarbejdet form.

Kritisk Forum for Praktisk Teologi kan købes hos forlaget Eksistensen - klik her

I alt bidrager 14 præster med artikler. Det religionsteologiske tema skal gennemgående forstås bredt: Det handler om kristendommen over for andre  religioner, livstydninger, realitetsforståelser, kulturelle trosforestillinger og endda andre fremmedartede udgaver af kristendommen selv. Et par artikler behandler mere overordnet præstens rolle i den flerreligiøse kontekst.

    Fra fejltænkere til  

    selvtænkere i folkekirken

    På 35 år har folkekirkens

    præster skiftet fra 

    argumentationsmission 

    blandt fejltænkende til

    dialog og samarbejde med 

    selvtænkende mennesker.

Professor ved Aarhus Universitet Peter Lodberg har fungeret som faglig konsulent på kursus- og skriveforløbet og runder nummeret af med en opsummerende artikel, der indkredser begrebet lokal teologi.


Forfattere og artikler: 

Nikolaj Frøkjær-Jensen
Dåb til dobbelt religiøs identitet    

Anne Torpegaard Dolmer
Verdensmiddag i Brande    

Jens Carl Moesgård Nielsen
Præsten som interreligiøs medborger    

Lene Thiim
Undervisning, forkyndelse og religionsmøde    

Tove Bjørn Jensen 
Mission og dialog i et multikulturelt folkekirkesogn    

Maria True
Afrikanske migrantmenigheder – inspiration og udfordring     

Dinna Jørgensen
Hinduistiske dåbsforældre    

Jens Dammeyer
Folkekirken og “åndernes verden”    

Tom Friis 
Reinkarnation og kristendom – side om side     

Julie Damlund
Fælles i Kristus    

Rikke Juul
Dåb i privaten    

Birte Jacobsen
Børnekonfirmandundervisning – også for ikke-døbte?     

Vagn Folkerman
Velsignelse af hus og hjem    

Kirsten Münster
Interreligiøs krisemarkering    

Peter Lodberg
Lokal teologi