Viden og inspiration
Meninger med menighedsråd

Meninger med menighedsråd

Hvad rådsmedlemmerne vil, synes og tror på

I en større undersøgelse foretaget af Landsforeningen af Menighedsråd er menighedsrådsmedlemmerne blevet adspurgt, hvad de selv synes om deres arbejde i menighedsrådene: Hvad er det, de gerne vil med dette arbejde? Hvordan synes de selv, det går? Og har dette forbindelse med deres eget personlige forhold til den kristne tro?

Rapporten udkom i 2012 og kan downloades som PDF  

Religionsmødet ligger i top-fem 

I undersøgelsen fremkommer mange interessante iagttagelser. 

Menighedsrådene er blandt andet blevet adspurgt, hvilke aktiviteter, de allerede udfører i sognene overfor hvilke aktiviteter, de ønsker at udføre.

Billedet viser at mange sogne bruger megen energi på et relativt klassisk aktivitetsudbud, mens der samtidigt er et stort ønske om at igangsætte en anden type aktiviter.

På menighedsrådenes top-fem-liste over ønskede aktiviteter handler tre af dem om religionsmøde.

Rapporten tegner et generelt billede af en folkekirke, som ser behovet for at gå ind på religionsmødeområdet, men som fortsat ikke har taget skridtet fuldt ud.


Perspektiv på folkekirken


Undersøgelsen "Meninger med menighedsråd" er den nyeste i LMs skriftserie Perspektiv på folkekirken. Serien leverer analyser af kirkens vilkår i en moderne verden. Undersøgelserne henvender sig alle med et ledelsesansvar i kirken - og til andre, som har brug for at få sat kirkens arbejde i perspektiv.


Læs mere om Perspektiv på folkekirken på LMs hjemmeside


Den stiplede cirkel øverst til venstre er de aktiviteter, som er mest ønsket og mindst udbredt i sognene: I denne gruppe handler 3 ud af 5 aktiviteter om religionsmøde. (s. 94)

Læs også...

Steen Marquard Rasmussen, som har stået for undersøgelsen, uddyber overvejelserne vedr. religionsmødet i F&Rs Magasin om Religionsmøde nr. 4. December 2013