Viden og inspiration
Karma, koran og kirke

Karma, koran og kirke

– Religiøs mangfoldighed som folkekirkelig udfordring

Karma, Koran og kirke kan bestilles ved henvendelse til Forlaget Univers

13 præster, forskere og fagspecialister diskuterer, hvordan kirken skal forholde sig til den religiøse mangfoldighed, der i stigende grad præger det danske samfund:

Skal kirken spille en mere aktiv forkyndende og missionerende rolle?– Eller er det dens opgave at arbejde for fredelig sameksistens og bidrage til integrationen? Hvad gør mangfoldigheden ved synet på præsterne og ved præsternes selvforståelse? Og har præsterne og folkekirken overhovedet ressourcer til at tage udfordringerne op?

Diskussionen tager afsæt i en undersøgelse af religiøs mangfoldighed som F&R har foretaget blandt folkekirkens præster. Skribenterne kommenterer undersøgelsen fra forskellige teologiske, kirkeretslige, religionssociologiske og kirkelige vinkler. 

Redaktion: Berit Schelde Christensen, Viggo Mortensen og Lars Buch Viftrup. 

Udgivet på Forlaget Univers i 2007.