Undervisning
Værdispil

Værdispil

Værdispillet er et fleksibelt undervisningsredskab for unge og voksne. Spillet gør deltagerne klogere på gensidig dialog og gangbare beslutningsprocesser.

Baggrunden for værdispillet

Spillet er udviklet i forbindelse med LIU-projektet af Mette Madsen og Fasael Rehman. Forløbet er bygget op over en række etiske og procesteoretiske principper og rummer mange  anvendelsesmuligheder.

Læs mere om baggrunden og overvejelserne bag spillet.  

Hvem kan deltage?

Spillet henvender sig til unge og voksne. Spillet kan anvendes af mindre grupper på 3-10 personer men er også velegnet i større konferencesammenhænge, hvor mange grupper kan spille samtidigt.   

Hvad er formålet? 

Spillets overordnede formål er at gå tæt på en konkret problemstilling, som deltagerne står i og samtidigt fremme en reflekteret dialog, der ikke kun er optaget af at finde løsninger, men i lige så høj grad interesserer sig for intentionerne og bevæggrundene bag løsningerne. Spillet ”bremser” beslutningsprocessen ned i et tempo, hvor alle vigtige mellemregninger kommer med. 

Hvor lang tid varer spillet?

Selve spildelen består af tre faser og varer ca. 60 minutter.

En vigtig pointe ved spillet er imidlertid den efterfølgende fælles drøftelse, som spillet igangsætter – alt i alt anbefales det at bruge 90 minutter. 

Forberedelse af spillet

Spillet ledes af en facilitator, som på forhånd har udvalgt et etisk dilemma, som hele spillet drejer sig om. Facilitatoren kan bruge et af spillets 12 dilemmakort - eller bruge et andet dilemma som er særligt relevant og påtrængende for spildeltagerne. 

Eksempler på etiske dilemmaer:

  • Ifølge en bestemt religion skal slagtedyret dø ved, at det forbløder. Samtidig har man i Danmark en lov imod dyremishandling, hvilket strider mod hinanden. Hvordan er det muligt at imødekomme alles ønsker? 

  • En flygtning får asyl i Danmark og man finder efterfølgende ud af, at han har to koner i sit hjemland, som han ansøger om at få familiesammenført i Danmark. Hvordan er det muligt at imødekomme alles ønsker?

  • En ateist, der godt kan lide alkohol, vil gerne nyde en øl til sin frokost.
    Han spiser sammen med en religiøs person, der ikke bryder sig om alkohol og slet ikke vil sidde ved samme bord, som en der drikker alkohol. Hvordan er det muligt at imødekomme alles ønsker? 

Forud for spillet får hver deltager uddelt sin egen spilleplade med tre forskellige farvefelter og en stak røde, grønne og lilla værdikort. Midt på bordet lægges en fælles beslutningsplade til brug i spillets sidste fase. Spillederen præsenterer herefter dilemmaet for deltagerne. 

Spillets tre faser

Spillet består af tre faser, som facilitatoren igangsætter og styrer tidsmæssigt: 

Fase 1 (ca 10 min): 

Deltagerne overvejer hver især, hvilke personlige værdier de vægter tungest i forhold til det aktuelle dilemma. Dette gøres ved at lægge de tilsvarende værdikort på spillerens personlige plade. 

Hver deltager udfylder sin egen plade.

Fase 2 (ca 20 min): 

Deltagerne viser nu på skift hinanden de værdikort, som de har udvalgt og fortæller de øvrige deltagere i gruppen, hvorfor de har valgt netop dem, og hvad de nærmere forstår ved disse værdier. 

Deltagerne fortæller på skift om deres valgte værdikort. 

Fase 3 (ca 30 minutter): 

Gruppen skal nu blive enige om, hvilke tre værdier (en rød, en lilla og en grøn) de tilsammen vil lægge til grund for den fælles beslutning omkring dilemmaet. De tre værdikort placeres på løsningspladen midt på bordet. Her må alle spillere i sagens nødvendighed give afkald på personlige værdier, og man må drøfte sig frem til fælles grund på nye måder. 

Gruppedeltagerne drøfter hvilke tre værdier, de alle kan blive enige om som de vigtigste.  

Afsluttende drøftelse

Det er vigtigt at facilitatoren afsætter tid til at reflektere over gruppens fælles proces. Der kan have været stor enighed eller uenighed i gruppen/grupperne. Hvordan opleves det at skulle danne et kompromis? Hvor ser vi tilsvarende beslutningsprocesser i samfundet? Hvad er vigtigst i forhold til dilemmaet - at kunne svare fælles eller at overveje sit eget standpunkt?  

Facilitatoren sørger for, at processen bliver talt igennem og forbundet med konkrete eksempler.