Undervisning
Uddannelsesteams til skoler

Uddannelsesteams til skoler

DinTro-MinTro

DinTro-MinTro er et stiftsprojekt i København, Roskilde og Århus stift, som tilbyder et fælles gæstelærerbesøg fra hhv. islam, jødedommen og kristendommen.

Teamet bruger en dobbelttime sammen med eleverne. Her fortæller de om religionens hellige skrifter og symboler, ritualer og trospraksis. Derefter er der gruppedialog, hvor elever kan stille spørgsmål og gå i dialog om ligheder og forskelle.

Da respekt ikke bygger på, at alle er eller skal være ens, men at man kender til det, der betyder noget for andre, har projektet til hensigt at fremme respekten for religionens betydning for den enkeltes livsforståelse. Når eleverne møder repræsentanter fra deres egen religion, der kan tale om centrale emner og måske være uenige, men samtidig samarbejde og respektere de andre, vil det kunne have en positiv afsmittende virkning på eleverne og deres opfattelse af anderledes troende. Repræsentanterne bliver i bedste fald rollemodeller for en konstruktiv religionsdialog.

Besøgene tilbydes under temaer, der er afpasset efter elevernes alderstrin.

Lærere i København, Roskilde og Århus kan bestille gratis gæstelærerbesøg - se mere på DinTro-MinTros hjemmeside.


Introduktion til DinTro-MinTro: