Undervisning
Tørklæde, tro og tolkning

Tørklæde, tro og tolkning

Tekstmosaik til anvendelse i studiegrupper, undervisning eller selvstudium.

Med jævne mellemrum dukker debatten om det muslimske tørklædes betydning op i en dansk sammenhæng. Ofte tager debatten afsæt i en konkret problemstilling og giver anledning til en debat om værdier, tro og forholdet mellem religion og politik. 

"Tørklæde tro og tolkning" tager udgangspunkt i tørklædedebattens opblussen i 2008-09. Emnerne og synspunkterne i teksterne er stadig relevante i dag. 

"Tørklæde, tro og tolkning" sætter bl.a. fokus på flg. spørgsmål:

  • Hvad påbyder koranen mht. brug af tørklæde?
  • Hvilke muslimske tolkninger findes der?
  • Er tørklædet et tegn på undertrykkelse eller et frihedssymbol?
  • Er der beklædningspåbud i bibelen og i kristendommen?
  • Kan en dansk kultur tolerere religiøse symboler i det offentlige rum?

Materialet er udarbejdet af Kristen Skriver Frandsen, tidl.  religionspædagogisk konsulent ved F&R .


Download materialet her (PDF

Hvordan bruges materialet?

Materialet er oprindeligt udviklet i forbindelse med en række samtalecaféer om islam og kristendom på gymnasier. Det kan imidlertid også bruges i kirken.

Hvorfor arbejde med tørklædet i kirkelig sammenhæng?

Det muslimske tørklæde er et af de mest synlige symboler på islam, vi møder i en dansk sammenhæng. Kirken er tydeligt til stede i det offentlige rum i Danmark; synlige og tydelige kirkebygninger ses overalt, og morgen og aften fyldes det offentlige lydrum af klokkeklang. Men den kristne kirkes levende sten, de kristne mennesker, skiller sig ikke ud med markante tegn. Det gør i det mindste nogle muslimske kvinder. En vej ind i at forstå hinanden er naturligvis at prøve at forstå de forhold, hvor man giver sig tydeligt til kende. Skal en kristen forstå muslimer og islam, er det oplagt at begynde med tørklædet. Skal omvendt en muslim forstå kristendom - i hvert fald i Danmark og den gamle, kristne verden - er det tilsvarende rimeligt at begynde med at forstå, hvad der ligger i selvfølgeligheden i kirkernes og klokkernes tilstedeværelse, og hvordan det centrale i kristen tro skal forstås i forhold hertil. 

Brugen af teksterne i studiegrupper o. lign.

I en studiegruppesammenhæng vil det være en god idé først at læse hele materialet igennem. Herefter kan der afsættes 2 til 4 samtalerunder (aftener) om emnet.

I materialet (s. 27) foreslås flg. temainddeling for et studiegruppeforløb: 

1. Koranen og Bibelen vedr. brug af tørklæde 

2. Forholdet mellem mand og kvinde 

3. Samfund og politik

4. Kirkens opgave – mission eller? 

Alternativt kan inddelingen være disposition for en overordnet gennemgang af materialet på 2-3 timer i en større sammenhæng. Vælges denne metode, er det vigtigt med god tid til samtale.