Undervisning
Bibel - og mødet med anden tro

Bibel - og mødet med anden tro

Et studiekredsmateriale

Mødet med andre religioner åbner for en lang række spørgsmål. Tror vi på samme Gud? Er der sandhed i andre religioner? Hvad var Jesu praksis og forkyndelse? Hvad betyder frelse og forløsning - og hvem gælder den? Hvordan lever vi sammen? Skal den kristne missionere? Studiematerialet ”Bibel og mødet med anden tro” tager fat på disse grundlæggende spørgsmål om religionsmødet.

Materialet henvender sig primært til voksne. Det kan bruges til selvstudium, men er oplagt i studiekredse, kirkelig og folkelig voksenundervisning samt på gymnasiale ungdomsuddannelser, højskoler o.lign.

Materialet er udarbejdet af  Kristen Skriver Frandsen, tidl. pædagogisk konsulent v. F&R

Samtale om tekster 

Materialet giver mulighed for at diskutere tro, etik og livssyn. På hæftets collageagtige sider finder man bibeltekster, tolkninger, citater og billeder, der bringer en række af de væsentligste temaer på banen. Fokus for materialet er selve mødet og muligheden for samtale med de ikke-kristne om tro. Islam er i forgrunden, men der er forskellige udblik til de ikke-monoteistiske religioner.


Materialets opbygning

Første del er bygget op i seks tematiske afsnit. Hvert afsnit består af bokse med forskellige typer indhold. Temaerne er bygget op omkring bibeltekster og korte referater af den sammenhæng i bibelen, hvor teksten er hentet fra, og en tolkning af teksten. Sagen belyses derudover af forskellige meninger og synspunkter. 

Hvert afsnit slutter med en boks med spørgsmål til overvejelse og samtale.

Anden del rummer vejledning til brug og kommentarer, ordforklaringer, bibel- og litteraturhenvisninger.

Hæftet kan downloades som PDF