Undervisning
Andre materialer

Andre materialer

Oversigt over andre kirkelige undervisningsmaterialer med fokus på religionsmødet. 

Udbuddet af danske kirkelige undervisningsmaterialer med fokus på religionsmødet er fortsat begrænset. Oversigten rummer nyere udgivne materialer fra andre kirkelige afsendere: 

Er Gud og Allah i familie?

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i mødet med islam. Forfatterne har udarbejdet det under hensyntagen til, at emnet typisk vil fylde 1-2 moduler i årets konfirmandundervisning. Det er bygget op således, at de teologiske begreber præsenteres og den daglige/folkelige praksis udfoldes på forskellig vis, og danner oplæg til en samtale i konfirmandstuen. Der er øvelser til hvert tema og forslag til udflugter og arrangementer.

Målgruppe: Konfirmander

Forfattere: Christa Lund Herum og Pernille Nærvig Petersen. Udgivet på Religionspædagogisk Forlag, 2014 

Bogen kan købes via almindelige boghandlere.

Laboratorium - sprog for tro

Materialet rummer konkrete idéer og øvelser til at igangsætte en åben samtale om tro – på højskolen, på arbejdspladsen, i sognegården eller beboerhuset. Pointen er, at tro ikke er en privatsag, men noget man kan tale om og udforske – og derved blive klogere på sig selv og andre. 

Eksempler på temaer i bogen: ‘Hvor sidder det onde?’, ‘Hvor ligger lykken?’, ‘Hvad er sandhed?’  

Målgruppe: Primært voksne. Deltagerne kan have alle religiøse baggrunde - eller ingen.

Forfattere: Jeanne Dalgaard, Nicolai Halvorsen, Kirsten Jørgensen og Birgitte Stoklund Larsen. Udgivet af Grundtvig-Akademiet og Forlaget Eksistensen, 2013

Bogen kan købes via almindelige boghandlere.

"Homo-hore-jøde-terrorist-svarting" - sier vi

Materialet har som mål at gøre unge i kirken bevidste om antisemitisme, islamofobi og fremmedhad, så de lettere kan genkende racismen og tage et opgør med den, når de møder den som bevidst had eller som ubevidste stereotyper i samfundet.

Bogen indeholder en historisk og teologisk indledning samt en række konkrete undervisningsøvelser under temaer som "frygt og fordomme", "gæstfrihed og dialog" og "Ejerskab og ansvar".

Målgruppe: Konfirmander og andre unge i kirken 

Udgiver: Mellemkirkeligt Råd og Kirkelig Dialogsenter i Den Norske Kirke, 2013 

Bogen kan downloades gratis som PDF

Bud på Gud

Materialet består af tre dele:

  • DVD hvor seks unge fortæller om deres bud på Gud. 
  • Elevavis der præsenterer en række centrale religioner gennem intervies, fakta og opgaver. Avisen kan læses for sig selv, men er tænkt som supplement til lærervejledningens undervisningsforslag.
  • Lærervejledning med tematisk opbygning og forslag til konkrete undervisningsforløb i skole og kirke.

Målgruppe: Konfirmander og folkeskolens ældste klasser

Udgiver: Folkekirke og Religionsmøde i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter, 2006.

Materialet er udgået fra forlaget men kan fortsat købes via forlaget Eksistensen