Rapporter
Kirkelige handlinger i det pluralistiske samfund

Kirkelige handlinger i det pluralistiske samfund

I Danmark lever i dag ca. 1,4 millioner borgere, der ikke er medlemmer af folkekirken. Hvordan påvirker den forandring folkekirkens ritualer, og hvordan ser problemstillingen ud?

Til at belyse emnet, nedsatte F&R en tænketank bestående af fagpersoner og centrale aktører på feltet. Arbejdet blev ledt af biskop Elof Westergaard. 

Læs rapporten 

Læs tænketankens rapport og anbefalinger til videre handling i folkekirken herunder:

"Tænketank om kirkelige handlinger - i et samfund med forskellige religioner om livstydninger"

Samtaleoplæg på baggrund af rapporten

Find samtaleoplæg til brug på fx provsti- eller præstekonvent ved at klikke på mulighederne herunder:

Interaktivt samtaleoplæg til skærm - til computer, tablet og smartphone.

Samtaleoplæg til udskrift

Instruktion til facilitator af interaktivt samtaleoplæg