Aktuelt
Folkekirkens ritualer

Folkekirkens ritualer

I Danmark lever der i dag ca. 1,4 millioner borgere, der ikke er medlemmer af folkekirken. Engang var stort set alle danskere medlemmer. Hvordan påvirker den forandring folkekirkens ritualer, og hvordan ser problemstillingen ud? Til at belyse det emner, har Folkekirke og Religionsmøde nedsat en tænketank. I juni 2017 forventes tænketankens rapport udgivet.

Selvfølgelig har folkekirkens ritualer en fremtid. Men hvordan bliver de kirkelige handlinger egentlig påvirket af, at et stadig stigende antal danskere lever i familierelationer præget af forskellige religioner og livstydninger?

Til at arbejde med den problemstilling har Folkekirke og Religionsmøde nedsat "Tænketank om kirkelige handlinger i et samfund med forskellige religioner og livssyn". Tænketanken har været samlet til tre seminarer og har bl.a. identificeret en række relevante emneområder, der er vigtige at arbejde videre med. Det gælder fx:

 • det konkrete møde, hvor præsten som forkynder og sjælesørger møder ritualdeltagere eller pårørende med anden religion eller livstydning
 • præsternes forvaltning af ritualer i sådanne situationer og samspillet med det biskoppelige tilsyn
 • afklaring af kompetencefordeling og samarbejde mellem præst, menighedsråd og øvrige medarbejdere i sognet
 • fagfeltet på såvel de teologiske uddannelser på universiteterne som på de folkekirkelige uddannelser, der kan understøtte en evangelisk-luthersk refleksion og forvaltning af ritualer i en ny sammenhæng 

Tænketankens arbejde forventes afsluttet med udgivelsen af en rapport i 2017, der offentliggøres her på hjemmesiden.

Tænketankens sammensætning

Biskop Elof Westergaard er udpeget som formand for tænketanken. Tænketanken er sammensat på følgende måde:

 1. Elof Westergaard, biskop (formand)
 2. Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder, FUV
 3. Peter Lodberg, professor, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
 4. Henning Nabe-Nielsen, hospitalspræst, Rigshospitalet
 5. Anette Foged Schultz, natkirke-, studenter- og pilgrimspræst, VIA Horsens og Vor Frelsers Kirke, Horsens
 6. Cecilie Rubow, lektor, Institut for antropologi, Københavns Universitet
 7. Annette Due Madsen, daglig leder, Center for Familieudvikling
 8. Jens Christian Bach Iversen, repræsentant for Præsteforeningen
 9. Ove Kollerup Nielsen, repræsentant for Provsteforeningen
 10. Georg Græsholt, sognepræst i Hjerting og Kvaglund kirker, Esbjerg
 11. Michael Krogstrup Nissen, sognepræst, Nathanaels Kirke, København (næstformand i Folkekirke og Religionsmøde)
 12. Kirsten Münster, sognepræst, Haderslev Domkirke (bestyrelsesmedlem i Folkekirke og Religionsmøde)
 13. Kåre Schelde Christensen, generalsekretær i Folkekirke og Religionsmøde
 14. Jarl Ørskov Christensen, netværkskonsulent i Folkekirke og Religionsmøde (sekretær for Tænketanken)