religionsmoede.dk
Aktuelt

Aktuelt

Læs mere om de opgaver og områder, som Folkekirke og Religionsmøde aktuelt arbejder med.   

Yoga i kirken

I dag kan man finde tilbud om yoga i kirken, men hvorfor og hvordan gør vi det i folkekirken? Disse spørgsmål var udgangspunktet for et seminar afholdt af F&R i Roskilde. Læs mere her.

Religionsmøde er hverdag

Folkekirken skal være med til at drøfte og finde løsninger på, hvordan vi kan leve med hinandens forskelligartede religioner i et stadig mere pluralistisk samfund. Læs mere her.


Find nye svar på nye spørgsmål

Til provstikonventer har F&R udarbejdet et materiale, hvor præster i en kollegial ramme kan diskutere teologi, ritualer og praksis. Diskutér de kirkelige handlinger i det pluralistiske samfund via et interaktivt samtaleoplæg, der kan anvendes på både computer, smartphone og tablet her.

Vejledning om dåb af asylansøgere

Folkekirken bliver i stigende grad opsøgt af muslimske asylansøgere, der ønsker dåb. F&R har udgivet en vejledning om dåb for denne særlige situation. Læs mere om vejledningen her.