religionsmoede.dk
Kontakt

Kontakt

Ledelse

F&R ledes af en bestyrelse bestående af to repræsentanter for hvert af de deltagende stifter samt en repræsentant for biskopperne.

Formand: Michael Krogstrup Nissen
Kigkurren 8D, 2.tv
2300 København S
Tlf. 51 17 47 27
E-mail: mkni@km.dk  

Den daglige ledelse varetages af generalsekretær:

Kåre Schelde Busk
 


 

Folkekirke og Religionsmøde
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 38 49 91
E-mail: mail@religionsmoede.dk

CVR: 27 42 01 76

Bank: Danske Bank: 1551 - 4806 0326 54 

Ansatte
 

Kåre Schelde Busk

Generalsekretær
Cand.theol. og præst
E-mail: ksb@religionsmoede.dk
Mobil: 28 60 16 18

Ane Kirstine Brandt

Religionsteologisk konsulent
Cand.theol.
E-mail: akb@religionsmoede.dk
Mobil: 52 50 63 65

 

Niels Valdemar Vinding

Facilitator for Kristent-Muslimsk Samtaleforum
Cand. mag, ph.d. i Islamiske Studier
E-mail: nvv@religionsmoede.dk

Marie Skov

Kommunikationsmedarbejder

E-mail: 
kommunikation@religionsmoede.dk