Vision og handlingsplan
Vision 2018

Vision 2018

Bestyrelsen har med "Vision 2018" besluttet, at F&R frem til 2018 særligt skal have fokus på at skabe gode forudsætninger for religionsmødet i både folkekirken og samfundet. "Vision 2018" lyder:

”Folkekirke og Religionsmøde vil skabe rammer for ligeværdig dialog og forpligtende sameksistens med mennesker med anden religion og livstydning i Danmark”.

"Vision 2018" konkretiseres gennem fire satsningsområder.

De fire satsningsområder er: 

  1. At opbygge og varetage nationale folkekirkelige relationer til andre religioner og livstydninger samt internationale samarbejdsrelationer
  2. At arbejde for flere ressourcer og relevante strukturer tilhåndtering af religionsmødet i folkekirken og det danske samfund
  3. At udvikle praksisorienterede læringsmiljøer, der styrker folkekirkens engagement i religionsmødet og relevans i et samfund præget af religiøs mangfoldighed
  4. At fremme den religions- og pastoralteologiske refleksion over religionsmødet i folkekirken.