Hvem er F&R?
Arbejdsområder

Arbejdsområder

Folkekirke og Religionsmøde fokuserer frem til 2018 på fire arbejdsområder:

  1. At opbygge og varetage nationale folkekirkelige relationer til andre religioner og livstydninger samt internationale samarbejdsrelationer
  2. At arbejde for flere ressourcer og relevante strukturer til håndtering af religionsmødet i folkekirken og det danske samfund
  3. At udvikle praksisorienterede læringsmiljøer, der styrker folkekirkens engagement i religionsmødet og relevans i et samfund præget af religiøs mangfoldighed
  4. At fremme den religions- og pastoralteologiske refleksion over religionsmødet i folkekirken.


De fire arbejdsområder er udmøntet i en række konkrete projekter, læs mere i F&R's handlingsplan her